Certificacions

 

A Neteges Lleó, per la nostra manera de fer, compromesa amb la qualitat dels serveis que oferim, no tant sols gaudim de les credencials que ens donen els nostres clients dia a dia per la feina ben feta, si no que també ve avalada per les certificacions i acreditacions oficials que ens atorguen:

Certificat de Qualitat ISO 9001: A Neteges Lleó disposem d’una certificació oficial del nostre acurat sistema de gestió de la qualitat, segons les normes UNE-EN-ISO 9001.

Empresa acreditada en el registre RELI de Licitadors: Neteges Lleó estem inscrits com a proveïdor homologat en el registre de Licitadors de la Generalitat, Diputació de Girona, Ajuntament de Girona,…

Acord Marc Serveis de Neteja: Neteges Lleó és una empresa homologada dins de l’acord marc dels serveis de neteja dels edificis adscrits a la Generalitat i altres entitats adherides de la demarcació de Girona.

A Neteges Lleó a més disposem d’una pòlissa de Responsabilitat Civil per danys a tercers.

L’empresa Neteges Lleó forma part de ASCENAssociació Catalana d’Empreses de Neteja.

Podeu llegir la nostra POLÍTICA DE QUALITAT en aquets enllaç: Neteges Lleó, política de qualitat

Veieu el nostre certificat ISO 9001 en aquest enlaç: Neteges Lleó, document ISO

Certificacions-Neteges-Lleo